SA6AR

 

    Hej alla intresserade.

    Nu har vi avslutat SA6AR i denna regi som varit.

    Den informationen som finns här nu kommer att försvinna när den nya tar över.

    Men inom kort kommer en ny förening att uppstå med samma signal.

    Detta är beräknat att bli innan sommaren är över.

 

Nästa gång vi är i vår lokal är söndagen den .
OBS tiden är kl. ___ denna gång.

 

RU13 kommer att finnas kvar för användning.